Training Schedule2018-09-14T13:55:35+00:00

2018/2019 Training Schedule

Time Saturday Sunday
9am-10am U10 & U11 B\C\D\E Reserved for Matches
9am-10am U10 & U11 B\C\D\E Reserved for Matches
9am-10am U10 & U11 B\C\D\E Reserved for Matches
10am-11am U6 & U7 Reserved for Matches
10am-11am  U6 & U7 Reserved for Matches
10am-11am  U6 & U7 Reserved for Matches
11am-12pm  U8 Reserved for Matches
11am-12pm  U8 Reserved for Matches
11am-12pm  U8 Reserved for Matches
12pm-1pm  U9 Reserved for Matches
12pm-1pm  U9 Reserved for Matches
12pm-1pm  U9 Reserved for Matches
1pm-2pm Pitches to be Vacated by 13:45 – Nat Cup Games Reserved for Matches
2pm-3pm Schoolboy Games start at 2pm Ladies Games – 2pm
3pm-4pm Schoolboy Games start at 2pm Ladies Games – 2pm
4pm-5pm Schoolboy Games start at 2pm Ladies Games – 2pm
5pm-6pm Reserved for Matches Reserved for Matches
6pm-7pm Reserved for Matches Reserved for Matches
7pm-8pm Reserved for Matches Reserved for Matches
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Fri(C’troy Coll)
5pm-6pm Goalkeepers Stg. 1 U10A (1) U10B U10A (2)
5pm-6pm Castletroy College U11A (1) U10C1 U11A (2)
5pm-6pm Castletroy College U12A (1) U10C2 U12A (2)
5pm-6pm U12B (1) U10C3 U12B (2)
6pm-7pm Brian Begley U13A (1) U11B U13A (2) U11C1\2\3
6pm-7pm Goalkeepers Stg. 2 U14A (1) U12C\D\E U14A (2) U11C1\2\3
6pm-7pm L-U10 U15A (1) U12C\D\E U15A (2)
6pm-7pm U16A (2)
7pm-8pm L-U12 U14C U13B Sean Kearns Junior C
7pm-8pm L-U14 U16C U13C U17/18A (2) Junior D
7pm-8pm L-U14 Junior A (1) U14B Junior A (2) Junior E
8pm-9pm James Johnson U15C U15B Paudie Carmody
8pm-9pm L-U16 U17B U16B Pat Shaughnessy
8pm-9pm L-U19\Senior Junior B (1) U18B Junior B (2)
Time Monday – UL Pavilion 19.00 – 20.00
7pm-8pm U16A (1)
7pm-8pm U17A (1)
7pm-8pm U18A (1)